Uutiset

Uutiset

Yhdistys on ollut aktiivinen ja vaikuttanut ympäristömme hyvinvointiin. Olemme ottaneet kantaa kaava-asioissa, viimeksi lausuimme Hakalanrinteen asemakaavasta ja alueen hulevesien johtamisesta.

Olemme jättäneet Etelä-Suomen aluehallintovirastoon muis-tutuksen Verisuon maankaatopaikan ympäristölupa-hakemuksesta.

Olemme hakeneet avustuksia järvien kunnostushankkeelle. Seuraavassa ympäristöministeriön vastaus.

Ympäristöministeriön vastaus hakemukseen.pdf

Tietoa järvien kunnostussuunnitelmista:

Vihdin Poikkipuoliaisen, Tervalammen ja Huhmarjärven kunnostussuunnitelma.pdf

Siuntionjoen latvavesien kunnostussuunnitelma.pdf

Vihdin Enäjärven kunnostussuunnitelma.pdf

Siuntionjoki 2030.pdf

Pelastetaan Itämeri aloittamalla Siuntionjoen latvajärvistä.pdf