Siuntionjoen latvajärvien suojeluyhdistys Lasy ry
on vesiensuojeluyhdistys.

Yhdistys pyrkii vaikuttamaan Enäjärven, Poikkipuoliaisen, Tervalammen, Huhmarjärven ja Siuntionjoen tilan parantamiseksi hyvälle tasolle.

Järvien vedet valuvat Itämereen. Järvien tilan paraneminen vaikuttaa meren tilaan. Järvien tilaa parannetaan tehokalastuksella ja ulkoista kuormitusta vähentämällä.

Tehtävämme on koota yhteen ihmisiä ja organisaatioita, jotka haluavat osallistua järviluonnon tilan parantamiseen.

Enäjärven tehokalastushanke

Lasy on mukana Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (LUVY) tehokalastushankkeessa. Katso täältä video hankkeesta.

Lasyn Järvilähde-lehdet voit ladata klikkaamalla tästä: